Bienvenue sur notre site - Welkom op onze website
© Amca 2021
AMCA      AEROMODELISME COMINES AIR
MONACO         MODELISME NAVAL COMINES
AMCA      Terrein
Agenda 2019 AMCA
AMCA      Sponsors
Planning ( terrein )
Amca - Info - Agenda
Beste leden, Met de heropening van de kantine mogen we jullie verwelkomen en bedienen op het terras. Enkel het aantal aanwezige personen wijzigt . 10 personen maximum. We hebben dus beslist om tijdspannes in te voeren zodat zoveel mogelijk mensen nog kunnen vliegen. van : 10u00 - 12u30 (Behalve zaterdag gereserveerd voor FPV) 12u30 - 15u00 15u00 - 17u30 Reserveren verplicht met naam, voornaam datum en tijdspannedat u wenst. (Minimum 1 dag ervoor en maximum 1 week voorhand   -  Toiletten zijn verboden) Salutations distinguées, Vriendelijke groeten, Le Conseil d'Administration de  A.M.C.A  ASBL
Facebook AMCA
You Tube AMCA
De club A.M.C.A. aanvaardt alle sorten modelvliegen  die voorzien zijn in de reglementen van A.A.M. Aangaande de veiligheid en de geluidsoverlast , de technische veraantwoordelijk van de club moet de officiele toelating geven om te mogen vliegen. Wat betreft de catégories 2 en 3 ( voorgeschreven door A.A.M. en D.G.T.A. – zie details in de interne reglement ) een formele goedkeuring wordt afgegeven voor een vliegvergunning. ( Zie informatie bij de secretaris ). In de reglementen (zie index) staat de nodige uitleg om de terrein te mogen betreden  . Harzelt niet om ons te contacteren, we zullen u graag antwoorden !
Welkom bij A.M.C.A – Modelvliegen